Abone Veritabanları

Multi disipliner veritabanı olan EBSCOhost tıptan hukuka, psikolojiden mühendisliğe, tarım ve fen-edebiyata, işletmeden siyaset bilimine, eğitime, güzel sanatlara mimarlığa kadar tüm disiplinlerde yayımlanmış, 12.356 elektronik dergiye erişim sağlar. DynaMed kanıta dayalı Tıp veritabanı EBSCOhost'un içerisinde yer almaktadır.

Erişim Linki : EBSCOhost

Disiplinlerarası bir dergi koleksiyonu olan Emerald e-Journals Premier, Sağlık Bilimleri, Mühendislik, Eğitim, Turizm, Yönetim Bilimleri, Bilgi Yönetimi, Pazarlama, Lojistik, Ekonomi, Finans alanlarında 306 adet dergiye erişim sağlar.

Erişim Linki : Emerald Premier e-Journals

Sosyoloji konularında e-kitap koleksiyonudur. Kitaplar PDF formatında indirilebilir.

Erişim Linki : Emerald Sociology e-Book Collection

Eğitim, eğitim teknolojileri, eğitim psikolojisi ve eğitim yönetimi konularını kapsayan e-kitap koleksiyonudur. Kitaplar PDF formatında indirilebilir.

Erişim Linki : Emerald Education e-Book Collection

IEEE Veritabanı, bilgi teknolojileri, bilgisayar bilimi, iletişim, multimedya, nanoteknoloji, sibernetik ve ilgili alanlarda 413 e-dergi, 1.220 konferans serisi, 3341 standart dokümanlarına erişim sağlamaktadır.

Erişim Linki : IEEE Xplore Digital Library

İntihal Tespit Yazılımı (Yalnız Makaleler İçin)

Erişim Linki : iThenticate

JSTOR veri tabanı kapsamında multidisipliner olmakla birlikte sosyal bilim ağırlıklı 3904 dergiye erişim sağlanabilmektedir.

Erişim Linki : JSTOR Archive Journal Content

Referans Yönetim Sistemi

Erişim Linki : Mendeley

Nature Journals All paketinde yer alan 46 adet e-dergiyi ve Nature Grubu bünyesinde yayın hayatına devam eden Academic Journals All paketindeki 40 adet e-dergiyi kapsar. Nature Journals All dergilerine 2007'den günümüze, Academic Journals All dergilerine 1997'den günümüze erişim sağlar.

Erişim Linki : Nature Publishing Group

İktisat, Ekonomi, Finans, Sosyal Bilimler, Hukuk, Yönetim Bilimleri, Filozofi alanlarında yayın yapan 47 dergiye 1997 yılından günümüze erişim sağlayan bir veritabanıdır.

Erişim Linki : Palgrave Macmillan Journals

Sahip olduğu 4 milyondan fazla tez ile, ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) dünyadaki en geniş kapsamlı tez veritabanıdır.

Erişim Linki : ProQuest Dissertations and Theses

Elsevier Yayınevi’ne ait disiplinlerarası bir dergi koleksiyonudur. Tıp ve Sağlık Bilimleri dahil, 2.242 adet e-dergiye 1995 yılından günümüze erişim sağlar.

Erişim Linki : Science Direct

Elsevier tarafından yayınlanan 27 e-kitap serisine ve 23 e-kitaba erişim sağlar. e-Kitap serilerine erişim 2012’den günümüzedir.

Erişim Linki : Science Direct e-Kitap Serileri

Scopus bir atıf veritabanı olup, 49 milyon kayıt, 5.000 ayrı yayıncıdan sağlanan 20.500'ün üzerinde hakemli dergi ve bilimsel yayın, 5.3 milyon konferans bildirisi, 340 kitap serisi ve MEDLINE'ın %100'ünü kapsamaktadır.

Erişim Linki : Scopus

Springerlink aboneliği kapsamında Tıp, Yaşam Bilimleri, Mühendislik, Kimya, Çevre Bilimleri, Davranış Bilimleri, Sosyal Bilimler, Bilgisayar Bilimi, Malzeme Bilimi, Matematik, Enerji, Fizik & Astronomi alanlarında 2073 adet dergi bulunmaktadır. Bu dergilerin 391 tanesi Springer Medicine koleksiyonu, 22 tanesi ise Springer’in Drugs serisini de içeren ADIS koleksiyonudur.

Erişim Linki : SpringerLink

Tarım, Sağlık Bilimleri, Davranış Bilimleri, Tıp, Psikoloji, Fen, Sosyal Bilimler alanlarında 2187 dergiye erişim sağlayan veritabanıdır.

Erişim Linki : https://www.tandfonline.com/

İntihal Analiz Veritabanı (Tezler, Ödevler ve Projeler İçin)

Erişim Linki : Turnitin

Bibliyografik, Atıf Veritabanı

Erişim Linki : Web of Science

1508 Dergiye Erişim Sağlanabilen Multidisipliner Bir Veritabanıdır.

Erişim Linki : Wiley Online Library

×

Makale İstek Formu

Birden fazla makale talebiniz için formu tekrar doldurmanız gerekmektedir.

* Doldurulması zorunlu alan.

Doldurulması zorunlu alan!
Doldurulması zorunlu alan!
Doldurulması zorunlu alan!
Doldurulması zorunlu alan!
Doldurulması zorunlu alan!
Doldurulması zorunlu alan!
Doldurulması zorunlu alan!
Doldurulması zorunlu alan!
Doldurulması zorunlu alan!
Doldurulması zorunlu alan!
Doldurulması zorunlu alan!

×